two men playing shuffleboard with man and woman watching